Do prawidłowego działania Pulpitu Kontrahenta wymagana jest włączona obsługa JavaScript w przeglądarce
Logowanie
Firma:  
Adres email:  
Hasło:  

Witamy w eMAROL – platformie, dzięki której zyskujesz bieżący dostęp do aktualnej oferty oraz szybko i łatwo możesz złożyć zamówienie.
Korzystanie z tego narzędzia zapewnia przede wszystkim: dostęp do indywidualnej listy rabatów i bonusów, podglądu płatności, efaktury oraz promocji.
Zapraszamy do korzystania z eMAROL!!!!


Wszelkie uwagi, sugestie i zapytania prosimy przesłać na adres kontakt@emarol.com.pl

W celu założenia konta prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym.

Zalecamy aktualizowanie i korzystanie z najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych:
Google Chrome,
• Mozilla Firefox,
• Internet Explorer.

W przypadku wystąpienia problemów w funkcjonowaniu Pulpitu Kontrahenta prosimy o kontakt z jednym z naszych konsultantów za pomocą aplikacji TeamViewer. Wersja QuickSupport (nie wymaga instalacji) dostępną tutaj.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (kontrahenta)

MAROL Spółka z o.o. (ul. Zwierzchowskiego 25, 61-249 Poznań, numer KRS: 0000268101, tel. 61 650 03 00) zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO) podaje poniższą informację, aktualną od 25.05.2018 r., że:
jest administratorem danych osobowych (w skrócie administratorem) i przetwarza dane kontrahenta:


Zakres, cel, podstawa i konieczność przetwarzania danych osobowych


Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, firma (nazwa), skrócona nazwa, siedziba, NIP, dane kontaktowe (e-mail, telefon), numery rachunków bankowych, adresy punktów prowadzenia działalności przez kontrahenta i ich dane kontaktowe, zakres współpracy, obroty. Powyższe dane są przetwarzane w celu:

• zawierania i realizacji umów dotyczących współpracy handlowej i promocyjnej, sprzedaży towarów i świadczenia usług – a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (to jest niezbędność do wykonania umowy z kontrahentem),

• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowości i innych przepisów prawa, w szczególności co do dokumentowania przychodów i wydatków, kwalifikowania wydatków jako koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym, rozliczania i ewidencjonowania podatku VAT, składania plików JPK, rozliczeń z kontrahentem – a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (to jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego administratora),

• oferowania kontrahentowi towarów i usług znajdujących się w ofercie administratora, który nabywa je od producentów i innych dostawców, oraz oferowania producentom i dostawcom usług wykonywanych przez administratora w związku z kontrahentem, oraz analizowania i rozliczania współpracy – a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (to jest prawnie uzasadniony interes administratora).

Podanie danych w tych celach jest konieczne do realizacji tych celów i wykonywania współpracy, a ich niepodanie skutkuje niemożnością podjęcia i wykonywania współpracy, oraz jej rozliczania.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora podmiotom, z którymi administrator współpracuje w zakresie sprzedaży towarów, świadczenia usług handlowych, promocyjnych, marketingowych, rozliczeniowych, w szczególności producentom i dostawcom oferującym towary i usługi znajdujące się w ofercie administratora lub je nabywającym od administratora i / lub kontrahenta. Dane osobowe mogą także być przekazywane podmiotom świadczącym dla administratora usługi rachunkowe, analityczne, informatyczne, internetowe, telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, ochrony mienia i osób, doradcze i prawnicze, oraz uprawnionym organom władzy publicznej.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres współpracy, a następnie do wygaśnięcia roszczeń lub ich prawomocnego rozstrzygnięcia i realizacji, oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Prawa kontrahenta

Kontrahentowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w sposób zautomatyzowany. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, kontrahent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Prawo skargi

Kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Kontakt

W sprawach danych osobowych kontrahent może kontaktować się z administratorem korzystając z podanych na wstępie danych kontaktowych.


Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2016.2.0, Copyright © 1996 – 2015 Comarch SA